Cart empty

Link HikVison Appstore (App for Android/iOS)

Link Hikvision Tool (App for window)

1. Phần mềm Hik-connect cho điện thoại Android: Hik-Connect

2. Phần mềm HiLookVision cho điện thoại Android: HiLook

3. Phần mềm iVMS - 4200 xem trên máy tính: iVMS-4200

4. Phần mềm SADP tool (Search Active Devices Protocol software): SADPTool.exe

5. Phần mềm Batch Configuration for windows: Batch Configuration.exe

6. Phần mềm tính toán ổ và mạng: Storage and Network Calculator

7. Phần mềm: VSPlayer V7.4.3.rar

8. Phần mềm RemoteNetBackup v3.0.0.301.rar

9. Phần mềm Tools Managers_v1.0.0.3

10. Phần mềm Lens Selection

11. Phần mềm xem cam EZVIZ cho máy tính: Ezviz Studio Setups

1. Phần mềm xem cam trên máy tính: Smart PSS international 

2. Phần mềm cấu hình cam trên máy tính: Config Tool V5

3. Phần mềm xem file .dav xuất từ đầu ghi trên máy tính: General Smart Player

1. Vhome (Dành cho thiết bị Android mới không tìm được Vhome trên apstore)

1. Phần mềm CMS client để xem trên máy tính: CMSSetup_1.0.0.43.zip.

2. Phần mềm GP player để xem video trên máy tính: Download tại đây.

3. Phần mềm xem camera bằng chuẩn Onvif (Yêu cầu mở Port 5000 và sử dụng hostname (tên miền động) nếu truy cập từ Internet vào Camera): Download tại đây.

4. Phần mềm Joint - Split file để cắt video: Download tại đây.

Các phần mềm tiện ích:

1. Phần mềm IP scan dò IP trong mạng nội bộ: Download tại đây

2. Phần mềm Tính ngày lưu camera IP & Analog theo dung lượng ổ cứng: Download tại đây

3. Phần mềm Open VPN khắc phục kết nối mạng: Download tại đây.

4. Phần mềm TeamViewer hỗ trợ máy tính từ xa: Download tại đây.

NISOKA:

1. Phần mềm VSS Nisoka xem cho điện thoại Android: Download tại đây

2. Phần mềm VSS Mobile cho điện thoại iPhone: Link tải

3. Phần mềm xem Đầu ghi hình NS-42xx , NS-82xx - IMS300: Download tại đây

4. Phần mềm xem Camera CMS3.0 trên máy tính: Download tại đây

5. Download phần mềm Danale xem camera IP cho AndroidiOS